Maak de klik. Ga digitaal.

De digitale klas is gearriveerd!

Kan je overweg met een tablet, computer en internet?
Is er een digitaal bord in de klas?
Dan kan je aan de slag met de interactieve online toepassingen van e-ducate.me! Die zijn helemaal niet moeilijk om mee te werken en geven je studies een digitale opkikker!

Digi-knap geleerd is goed onthouden!

Update e-ducate.me

In de periode juli–augustus zullen verschillende aanpassingen en updates doorgevoerd worden op e-ducate.me en de website zal daardoor tijdelijk gedurende korte perioden moeilijk bereikbaar zijn.

De site wordt grotendeels in een nieuw kleedje gestoken en nadien zal het zoeken gemakkelijker en sneller kunnen.

Tegen september belonen we uw geduld met nieuwe, aangename en leerrijke ervaringen.

Licentie registreren

De gebruikers van de Werkmap Aardrijkskunde 1 en 2 kunnen zich met de code uit de map registreren. In de balk bovenaan de webpagina staat een knop 'registreren'. Als u hierop klikt, wordt u begeleid in het registratieproces.

Na voltooiing van de registratie kan u zich aanmelden en zal er bovenaan Boeksleutel invoeren staan. Door de code uit de map in te geven zal het vak aardrijkskunde geactiveerd worden.

Biologie, chemie en fysica

  Voor de tweede graad willen we een uitgave biologie,  chemie en fysica op de markt brengen als opvolger voor onze uitgave natuurwetenschappen. 
We zijn daarvoor op zoek naar gedreven leerkrachten  om mee te schrijven aan de inhoud. 
In 2016 gaan we van start.
Geïnteresseerden kunnen ons contacteren via  info@diligentia-uitgeverij.be.
  

Wat?

Dit is de allereerste complete interactieve leermethode waarmee alle leerdoelen van het leerplan gerealiseerd kunnen worden. E-ducate.me gaat verder dan een pdf van het werkboek of een reeks powerpointvoorstellingen. Het biedt écht interactief digitaal lesmateriaal dat zowel leerkracht als leerling ondersteunt, inspireert en motiveert om de leerstof te ontdekken en talenten te ontwikkelen in een digitaliserende maatschappij.

De interactieve modules ondersteunen in de eerste plaats de leergesprekken en oefeningen in de klas via het digitale bord. Daarbovenop vinden de leerlingen er ook gevarieerde oefeningen in terug die ze thuis of in de klas, samen of individueel, kunnen maken.

Voor wie nog niet klaar is om papier helemaal achter zich te laten, is er ook een leerwerkboek verkrijgbaar dat dezelfde inhouden behandelt aan de hand van dezelfde beelden uit de modules.

Voor wie?

Voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs. De modulaire opbouw van ons didactisch aanbod laat de leerkracht toe zijn vak en de lesinhoud per klas te beheren volgens eigen didactische inzichten. Zo kan de volgorde van de modules bepaald worden door de leerkracht en kunnen modules ook aan- en uitgezet worden om de leerinhoud bij het niveau van de klas te laten aansluiten. Hierdoor wordt voor elke leerling het beste leeraanbod gecreëerd.