Maak de klik. Ga digitaal.

De digitale klas is gearriveerd!

Kan je overweg met een tablet, computer en internet?
Is er een digitaal bord in de klas?
Dan kan je aan de slag met de interactieve online toepassingen van e-ducate.me! Die zijn helemaal niet moeilijk om mee te werken en geven je studies een digitale opkikker!

Digi-knap geleerd is goed onthouden!

Boek activeren

Een nieuw boek toevoegen kan met de code aan de binnenzijde van de kaft. Meld je aan, klik links in het menu op activatiecodes en voer de code uit het boek in. Na bevestiging zal het vak in het overzicht staan.

Nieuwe leerplan

Het nieuwe leerplan vraagt aangepast leerboeken.  Alle nodige uitgaven zullen tegen augustus aangepast of herwerkt zijn.

Creatief ei voor STEM

  

Ben je betrokken bij wetenschap en techniek?
Heb je het gevoel dat je met een tekort zit aan goed lesmateriaal in de klas?
Zit je met een creatief ei, maar weet je niet goed hoe de eerste stap te zetten?
Meewerken aan uitgaven bij Uitgeverij Diligentia kan een antwoord zijn. 
Geïnteresseerden kunnen ons contacteren op info@diligentia-uitgeverij.be

  

Wat?

Dit is de allereerste complete interactieve leermethode waarmee alle leerdoelen van het leerplan gerealiseerd kunnen worden. E-ducate.me gaat verder dan een pdf van het werkboek of een reeks powerpointvoorstellingen. Het biedt écht interactief digitaal lesmateriaal dat zowel leerkracht als leerling ondersteunt, inspireert en motiveert om de leerstof te ontdekken en talenten te ontwikkelen in een digitaliserende maatschappij.

De interactieve modules ondersteunen in de eerste plaats de leergesprekken en oefeningen in de klas via het digitale bord. Daarbovenop vinden de leerlingen er ook gevarieerde oefeningen in terug die ze thuis of in de klas, samen of individueel, kunnen maken.

Voor wie nog niet klaar is om papier helemaal achter zich te laten, is er ook een leerwerkboek verkrijgbaar dat dezelfde inhouden behandelt aan de hand van dezelfde beelden uit de modules.

Voor wie?

Voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs. De modulaire opbouw van ons didactisch aanbod laat de leerkracht toe zijn vak en de lesinhoud per klas te beheren volgens eigen didactische inzichten. Zo kan de volgorde van de modules bepaald worden door de leerkracht en kunnen modules ook aan- en uitgezet worden om de leerinhoud bij het niveau van de klas te laten aansluiten. Hierdoor wordt voor elke leerling het beste leeraanbod gecreëerd.