FAQ

De belangrijkste rol van de ICT-coördinator is het bevestigen van de identiteit van de leerkracht die zich registreert. Als een leerkracht zichzelf geregistreerd heeft, zal de ICT-coördinator een mail krijgen waarbij de gegevens kunnen bevestigd of verbeterd worden. De ICT-coördinator heeft daarnaast de mogelijkheid om alle leerlingen, leerkrachten, klassen en vakken te beheren. U kunt rechtstreeks bij ons terecht met uw vragen via het e-mailadres info@e-ducate.me.
Als individuele gebruiker meldt u zich als privépersoon. Een individuele gebruiker krijgt toegang tot de content, maar functionaliteiten zoals 'klassen' en 'beheer' zijn uitgeschakeld. Hiermee geeft deze gebruiker aan noch leerkracht, noch leerling te zijn aan een onderwijsinstelling of een bedrijf te vertegenwoordigen. U kunt rechtstreeks bij ons terecht met uw vragen via het e-mailadres info@e-ducate.me.
Als de registratie volledig is afgerond, zult u in het overzicht naar 'mijn klassen' kunnen gaan. Van elke klas zal een lijst van de geregistreerde leerlingen van de betreffende klas te zien zijn. We raden aan om de registratie klassikaal te doen in de eerste les. U kunt dan voor iedere leerling bevestigen of de gegevens correct zijn en of een leerling juist geregistreerd is. U kunt rechtstreeks bij ons terecht met uw vragen via het postadres e-mailadres@e-ducate.me.
De registratiecode geeft de gebruiker toegangsrecht tot de digitale content die bij het leerwerkboek hoort. Ga na aanmelden naar de de knop 'boeksleutel invoeren' bovenaan en klik. Een leerling of leerkracht zal pas volledig geregistreerd zijn en van alle functionaliteiten gebruik kunnen maken als de gegevens bevestigd zijn ofwel door de leerkracht m.b.t. de toegang van een leerling of door de ICT-coördinator m.b.t. de toegang voor een leerkracht. Licenties zijn aan een persoon gebonden. Poging tot fraude bij registratie kan leiden tot verlies van de licentie of schorsing van de account. U kunt rechtstreeks bij ons terecht met uw vragen via het e-mailadres info@e-ducate.me.
Als een leerling van klas verandert, kan de leerkracht hem uit de klas verwijderen door op het vuilnisbakje bij zijn naam te klikken. De leerling is dan uit de klas gehaald en zal op zijn overzicht een melding krijgen dat hij een nieuwe klas moet selecteren. De leerkracht van de nieuwe klas zal dan moeten bevestigen dat de leerling tot zijn/haar klas behoort.
Als een leerling zich wil registreren moeten er vier stappen doorlopen worden. 1. De leerkracht maakt de klas(sen) aan waarin hij lesgeeft of voegt ze toe. 2. De leerling klikt op de startpagina Registreren en vult zijn gegevens in. 3. De leerkracht controleert en bevestigt de gegevens van de leerling. 4. De leerling ontvangt een een bevestigingsmail en kan zich aanmelden. Een uitgebreide handleiding kan u terugvinden via Bestanden.
Meld u aan op e-ducate.me. Klik op Klassen en ga door naar Mijn klassen (menubalk aan de linkerkant). Vervolgens kunt u bovenaan een keuze maken tussen de klassen waaraan u bent toegewezen.
Meld u aan op e-ducate.me. Klik op Klassen en ga door naar Klasbeheer (menubalk aan de linkerkant). Selecteer vervolgens het jaar en het vak van de klas waarin u lesgeeft. Er zal een lijst verschijnen van de aangemaakte klassen. Klik op het rode kruisje naast de klas waarin u lesgeeft om de klas aan u toe te wijzen. Het icoontje zal veranderen naar een groen vinkje.
Meld u aan op e-ducate.me. Klik op Klassen en ga door naar Klasbeheer (menubalk aan de linkerkant). Selecteer vervolgens het jaar en het vak van de klas waarin u lesgeeft. Onderaan de pagina klikt u op het icoontje Klas toevoegen. Vul de velden met een * in en klik op bevestigen. U zult automatisch aan deze klas gekoppeld worden. Er zal een lijst verschijnen van de aangemaakte klassen. Klik op het rode kruisje naast de klas waarin u lesgeeft om de klas aan u toe te wijzen. Het icoontje zal veranderen naar een groen vinkje. Klik op het groene vinkje als u niet (langer) in deze klas lesgeeft. Het icoontje zal opnieuw veranderen in een rood kruisje.
Een boeksleutel kan pas ingevoerd worden na een succesvolle registratie. Een boeksleutel kan maar één keer gebruikt worden.
Een stagiair kan zich niet als leerkracht registreren omdat hij/zij niet over een stamboeknummer beschikt.
Neen. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en kunnen nergens teruggevonden worden. Het is dan ook belangrijk dat de leerling deze gegevens goed onthoudt of ergens neerschrijft.
Een stagiair kan geen toegang krijgen tot uw eigen klassen, omdat hij/zij zich niet als leerkracht kan registreren. We kunnen een stagiair wel voor een bepaalde periode toegang verlenen tot het vak en de extra bestanden. Wanneer u ons een mail stuurt via info@e-ducate.me met de volledige naam, het e-mailadres en de exacte stageperiode van de stagiair, maken wij onmiddellijk een tijdelijk account aan voor die persoon.
Niet alle scholen hebben een ICT-verantwoordelijke of stellen een bepaald persoon aan om alle leerlingen voor de start van het schooljaar te registreren. Wanneer leerlingen zichzelf moeten registreren, komt het regelmatig voor dat ze een verkeerde school of klas selecteren of een verkeerd e-mailadres opgeven waardoor de registratie niet correct voltooid wordt of communicatie niet mogelijk is. Wanneer de leerkracht de gegevens controleert en bevestigt, hebben wij meer zekerheid dat de leerlingengegevens in orde zijn. Wij vragen dan ook het nazicht grondig te doen en bij fouten de registratie te weigeren.
Als u zich als leerkracht registreert en uw vak activeert, beschikt u over extra opties die een leerling niet heeft. Zo krijgt u niet alleen toegang tot àlle modules, maar kan u ook interessante bestanden downloaden, zoals de jaarplannen, de handleiding bij het leerwerkboek en de referentiekaarten. Daarnaast kan u de digitale inhoud beheren per klas.
Het groene vinkje wil zeggen: Ik geef les in deze klas. Het oranje bolletje betekent: Een collega geeft les in deze klas. Het rode kruisje wil zeggen: De klas werd aangemaakt, maar nog niet aan een leerkracht toegewezen.
Als de aanvraag nog niet is goedgekeurd, kunt u die verwijderen door op het kruisje te klikken dat bij de naam staat. Zijn er meerdere accounts actief op eenzelfde naam of hebt u twijfels, dan neemt u best contact met ons op. Een actieve account kan namelijk niet zomaar verwijderd worden.
Als een leerling zich verkeerd heeft geregistreerd, kan u hem verwijderen door op op het rode kruisje te klikken dat bij zijn/haar naam staat. Vervolgens kan hij zich opnieuw registreren.
Voordat je je kunt registreren, moet je leerkracht eerst jouw klas aanmaken of selecteren. Wacht dus af totdat je leerkracht zegt dat je je kan registreren of spreek met je leerkracht een datum af.
Vraag aan je leerkracht om je gegevens opnieuw te bevestigen. Er zal onmiddellijk een niewe mail verzonden worden.
Je gegevens moeten eerst gecontroleerd en bevestigd worden door je leerkracht. Pas als dit gebeurd is, zal je een bevestigingsmail ontvangen. Controleer ook of je bevestigingsmail niet in het postvak Ongewenst (= de SPAM) is terechtgekomen.
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk: - Je hebt een fout e-mailadres opgegeven. Controleer of je de juiste tekens ingegeven hebt, bv. een punt (.), een liggend streepje (– of _), enz. en of je de juiste internetextensie gebruikt hebt, bv. .com of .be, enz. Als je denkt dat dit het geval is, contacteer ons via info@e-ducate.me. We passen dan je gegevens aan en sturen je een nieuwe bevestigingsmail. - Je e-mailadres is niet meer recent geraadpleegd. Een e-mailadres dat langer dan 6 maanden niet meer werd geraadpleegd, kan automatisch gedeactiveerd zijn. Als je denkt dat dit het geval is, contacteer ons via info@e-ducate.me. We passen dan je gegevens aan en sturen je een nieuwe bevestigingsmail. - De mail werd beschouwd als spam. Controleer of je mail niet in het postvak Ongewenst is terechtgekomen.
Neen. Eenmaal je je geregistreerd hebt op e-ducate.me, gaat je account je hele leven mee.
Je leerkracht controleert en bevestigt je registratiegegevens om fout ingegeven gegevens zo snel mogelijk te kunnen opsporen en aanpassen.
Contacteer ons via info@e-ducate.me met de vraag om je gebruikersnaam op te vragen.
Als je zelf een wachtwoord hebt opgegeven en je dus geen wachtwoord kreeg van je school, moet je een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik op de volgende link om een nieuw paswoord aan te vragen: http://e-ducate.me/user/forgotPassword.
Neen. Leerlingen hebben geen toegang tot de leerkrachtenbestanden.
De eerste vier cijfers zijn een code van Diligentia. De volgende vier cijfers verwijzen respectievelijk naar 1. het thema, 2. het hoofdstuk, 3. het onderwerp, 4. de module.
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk: – Je internetverbinding werkt traag. – Je computer is verouderd. – Je internetbrowser is niet optimaal. De beste browser om de modules te gebruiken zijn Google Chrome en Mozilla, de minst geschikte is Internet Explorer.
De modules zijn enkel online beschikbaar. Als je de modules wilt gebruiken, moet je je eerst aanmelden via de website.