Over ons

Wie zijn wij?

Een educatieve uitgeverij met een groot project. Met innovatieve applicaties willen wij het onderwijs een niet eerder geziene digitale input geven.
Wij hebben daartoe een uitgeversverband gevormd met een eigen programmeursteam, aangevuld met grafici en logisitieke diensten.
Voor de ontwikkeling van de educatieve software doen we beroep op dynamische auteursgroepen die de voeling met de klasrealiteit bewaken, frisse didactische inzichten meebrengen en correcte leerinhouden aanleveren.

Wat doen wij?

De kracht van de moderne technologie aanwenden en meerwaarden scheppen door het digitaliseren van de lespraktijk.  Daartoe worden zeer veel gebruiksvriendelijke kant-en-klare educatieve modules ontwikkeld die de overstap naar een interactieve klas makkelijker moeten maken. Via een digitaal leerplatform kan de leerkracht zijn vak en de leerinhoud beheren.

Waar kan je ons bereiken?

Industrieweg 122 A5
B-9032 Wondelgem

tel. 09 375 27 93
fax 09 375 32 18

info@e-ducate.me
info@diligentia-uitgeverij.be
www.diligentia.be

Hoe werken wij?

Alle educatieve uitgaven steunen op leerdoelen om eindtermen te realiseren. Zo doet e-ducate.me ook, maar bij de uitwerking van de leerinhouden slaan wij een nieuwe weg in. De leerinhouden worden niet enkel uitgeschreven in een leerwerkboek. Ze worden meteen omgezet in digitale applicaties die visueel, geanimeerd en interactief zijn. De applicaties zijn online toegankelijk via een login en een paswoord. Op een computer, tablet of digibord kunnen leerlingen zowel zelfstandig als begeleid werken.

De neerslag in het leerwerkboek en de digitale applicaties zijn helemaal op elkaar afgesteld. Zo bevat het leerwerkboek de belangrijkste beelden van de digitale modules en bevatten de digitale modules de samenvattende leerteksten waardoor een optimale synergie ontstaat.

Onze geschiedenis

Diligentia is oorspronkelijk ontstaan als een schooldrukkerij op het einde van de 19de eeuw in Oostakker (Gent) rond 1892. Vanaf de 20ste eeuw worden de uitgaven op grotere schaal verspreid en in 1953 wordt de organisatie erkend als uitgeverij. In de jaren 70 leek  de uitgeefactiviteit stil te vallen, maar ze verdween niet.

In de jaren 80  en 90 ging de aandacht compleet naar nieuwe maar nog steeds traditionele educatieve uitgaven. Sinds enkele jaren wordt er intensief gewerkt aan innoverende digitale leermiddelen die het onderwijs een nieuwe adem willen geven.